77e66685-15eb-456e-9a11-52331de09296_edi
4e26bd15-0aa8-4115-a643-30d0653565e7.png
bb3a4553-c802-47ad-845c-9132500385ec.png
367b4dd1-21a9-4e21-a00e-852f98a7446a.png
1WeChat Image_20201231141225.png
dsgadfhg.png
dsgadfhg.png
bb3a4553-c802-47ad-845c-9132500385ec.png
4e26bd15-0aa8-4115-a643-30d0653565e7_edi
373777.png
5409a0e5-827f-47ea-9e58-fd1768bb126e.png
5409a0e5-827f-47ea-9e58-fd1768bb126e.png
celab.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
Image by Paul Volkmer
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
game_play_character1.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
22AD8425-18A9-4585-8A6B-7E8C5970591E.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
WeChat Image_20211124134717.jpg

[ MONTHLY CHAMPIONSHIP ]

ช่วงโปรแกรมเดือนพ.ย. รางวัลสูงสุด 20 อันดับแรกในเกมเดียวในเกม LION KING ใดๆ (ไม่รวมแจ็คพอต) จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการแชมเปี้ยนชิพโดยระบบ

รางวัลรวมสูงสุด 1,264,000.00 บาท

อันดับ 1- 620,000.00 บาท

อันดับสอง- 210,000.00 บาท

อันดับที่ 3- 140,000.00 บาท 

อันดับที่ 4- 70,000.00 บาท

อันดับที่ 5- 35,000.00 บาท

อันดับที่ 6- 35,000.00 บาท

อันดับที่ 7- 35,000.00 บาท

อันดับที่ 8- 21,000.00 บาท

อันดับที่ 9- 21,000.00 บาท

อันดับที่ 10 ถึง 20 - 7,000.00 บาท

 

[ เงื่อนไขและข้อกำหนด ]

1, อนุญาตบัญชีเดียวที่มีหลายอันดับในรายการชิงแชมป์ (ตัวอย่าง: คุณอยู่ในอันดับที่ 1 และ 2 ของรางวัล รางวัลสะสมของคุณคำนวณเป็น 620,000.00 + 210,000.00)

2, เราจะอัปโหลดรายการแชมป์บ่อยๆ โปรดให้ความสนใจ

 

3, หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่กำหนด ผู้ชนะแพลตฟอร์มโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและผู้ชนะ Point player โปรดติดต่อตัวแทนระดับบนของคุณด้วยตัวเอง

4, ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคุณสมบัติสำหรับการปลอมแปลงหรือการละเมิดใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกง จะไม่ยอมรับการคัดค้านใดๆ

5, รายการชิงแชมป์จะขึ้นอยู่กับผลสุดท้ายของระบบ

 

6, LION KING Monthly Championship start on the 1st (00:00:00 GMT+7) of each month and Ends on end of month (23:59:59 GMT+7)

5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
5fe63250-6a1a-46e0-8fde-50386a2313d8.png
game_play_character2.png